Aanmelden voor zomerCOMPETITIE

Ook als u geen lid bent van onze club kunt u meedoen met onze zomercompetitie.
U kunt ook gerust een keer komen spelen; er zijn geen verplichtingen.
Wij verzoeken u vriendelijk onderstaand formulier in te vullen: