Aanmelden voor gasten zomerCOMPETITIE

Ook als u geen lid bent van onze club kunt u meedoen met onze zomercompetitie.
U kunt ook gerust een keer komen spelen; er zijn geen verplichtingen.
Wij verzoeken u vriendelijk onderstaand formulier in te vullen.

N.b.: Leden van de Honneur hoeven zich niet apart op te geven voor de zomercompetitie. We rekenen gewoon op jullie komst in de zomer. Bij afwezigheid graag melden via dehonneur.nl/afmelden, ook in de zomerperiode.