Live bridgen vinden veel mensen een stuk gezelliger dan Stepbridge op Internet. Toch heeft ook Stepbridge voordelen: je hoeft er de deur niet voor uit, je kaarten worden voor je gesorteerd, je hoeft niets in te voeren en je kunt niet de fout ingaan met voor je beurt te bieden of te -spelen. Een ander voordeel is dat afstand geen rol speelt.

Bij de Doetinchemse verenigingen is gepeild hoeveel belangstelling er is voor een gezamenlijk wekelijks clubevenement op Stepbridge. En die belangstelling is zodanig dat we hiermee van start zijn gegaan.
We spelen op de woensdagen vanaf 19.30 uur en vindt onder toeziend oog van bridgeclub ABCD plaats.

We spelen 8 ronden van elk 3 spellen. Het einde is om c.a. 22.30 uur.
Je kunt je (met partner) inschrijven op dezelfde manier als je voor de eigen clubavond deed, echter nu bij:

Tn Doetinchem CombiClub.

LET OP: In verband met de sinds 13-11-2021 aangescherpte Coronamaatregelen wordt er nu ook op maandagmiddag 13:30 en donderdagavond 19:30 gespeeld. Op maandagavond organiseert MOK het toernooi en op dinsdagmiddag De Honneur.

De financiële voorwaarden zijn: gratis voor leden van Stepbridge, niet leden (wel met een account!) betalen € 0,50 per evenement.
Heb je geen partner maar vind je het wel leuk om mee te doen, zorg dan dat je om 19.00 uur in de lobby aanwezig bent. We kunnen dan de aanwezige spelers zonder partner proberen te matchen.

Het aantal lijnen waarin gespeeld wordt is afhankelijk van de belangstelling. Om hier zo goed mogelijk op in te spelen verzoek ik jullie om op de speelmomenten liefst één uur vóór aanvang in te schrijven en uiterlijk 15 minuten vóór aanvang aanwezig te zijn in de lobby.