Kort samengevat:

– T/m de eerste week van december geen fysiek bridgen meer op de club
– ALV op 22-11 is afgelast / De contributie wordt aangepast
– Stepbridge voor Doetinchemse clubs speelt nu op maandag, woensdag en donderdag. MOK speelt op maandagavond en De Honneur speelt op dinsdagmiddag

Nieuwe Coronamaatregelen:

U heeft ongetwijfeld het nieuws gevolgd rondom de door het kabinet aangescherpte Corona-maatregelen.
Welnu, deze hebben ook ingrijpende gevolgen voor het bridgen bij BC De Honneur.
Naar aanleiding van de persconferentie van vrijdagavond hebben we inmiddels ook het dringende advies van de BridgeBond ontvangen om de komende 3 weken niet fysiek te bridgen. We hebben steeds de adviezen van de bond inzake Corona gevolgd en zullen dat nu dus ook doen. Dit betekent dit dat we op zijn vroegst in de week van 6 december weer fysiek op locatie zullen gaan bridgen. Het advies van de Bridge bond kunt u hier lezen.

Contributie:

We hebben eerder aangekondigd dat op 22 november een bijzondere ALV zou zijn met als enig agendapunt het vaststellen van de nieuwe contributie. U begrijpt dat dit niet doorgaat. Hieronder vindt u in lijn met eerdere communicatie over de contributiehoogte wel het voorstel voor de nieuwe contributie.

We zullen voor de wedstrijden in de zomermaanden (t/m augustus) nog de oude 1,50 per keer rekenen. Het voorstel van het bestuur is om met ingang van het nieuwe seizoen in september de volgende bedragen te hanteren:

– € 62,50 bij 1x per week spelen
– € 98,50 bij 2x per week spelen
– € 134,50 bij 3x per week spelen

Bovenstaande bedragen zijn exclusief de NBB bondscontributie.

Voorheen bestond de contributie uit 26,50 per jaar plus de zittinggelden van 1,50 per keer. Nu is het bedrag opgebouwd uit wederom een basisbedrag van 26,50 en daar bovenop een variabel deel van 0,80 per zitting waarbij we uit zijn gegaan van 45 zittingen. Als u deelneemt in de competitie op 2 of 3 dagen per week dan wordt er resp. € 98,50 en € 134,50 per jaar gerekend. Als u 1x per week n de competitie speelt en eens invalt op een andere dag omdat iemand afwezig is dan volgt daar geen verrekening op.

Niet leden betalen € 3,= per keer. Echter als niet leden invallen voor een competitiespeler i.v.m. afwezigheid van één van de leden dan is deelname gratis.

Deze contributiewijzing dient geaccordeerd te worden door de algemene ledenvergadering. Dat is dit jaar wat lastig te organiseren daarom zijn we van plan om dit voorstel in stemming te brengen in de 1e week dat we weer kunnen bridgen, er vanuit gaande dat dit de eerste week van december is.

Stepbridge voor Doetinchemse bridgeclubs:

Na het (tijdelijk) wegvallen van het fysieke bridge beschikken we gelukkig over alternatieven op Stepbridge. Zoals eerder gecommuniceerd wordt er iedere woensdagavond 19:30 een wedstrijd gespeeld voor alle 4 Doetinchemse bridgeclubs. Deze wedstrijden kunt u op Stepbridge vinden onder de naam de “Doetinchemse Combiclub”. Voor meer informatie, surf naar: Stepbridge Doetinchemse bridgeclubs
In aanvulling hierop gaat ABCD ook Stepbridge wedstrijden organiseren op maandagmiddag 13:30 en donderdagavond 19:30. ABCD heeft aangegeven dat we ook bij die wedstrijden van harte welkom zijn. Ze zijn ook te vinden onder de naam “Doetinchemse Combiclub”. Bridgeclub MOK organiseert op maandagavond het toernooi en op dinsdagmiddag kunt u om 13:30 bij De Honneur terecht.

Heeft u van tevoren al vragen, aarzel dan niet om die te stellen in een e-mail naar: secretariaat@dehonneur.nl of natuurlijk via het Contactformulier