Van onze collega bridgeclub DOIJ ontvingen wij het volgende bericht:

Bridgeclub “De Oude IJssel” (DOIJ) te Doetinchem organiseert dit jaar weer een Stamppotdrive op Zaterdag 20 november 2021 in de Bongerd te Doetinchem.

Aanvang: 13 uur, aanwezig: 12.45 uur
Einde: 17 uur, met aansluitend een heerlijk stamppotten-buffet met als afsluiting een dessert waarbij prijsuitreiking.
Deelname: € 20 per persoon, alleen bridgen € 5 per persoon.

Uw eventuele partner kan -als die niet mee-bridget- ook mee-eten voor € 15.
Opgave onder vermelding van speelsterkte, eventueel dieet en wensen wat betreft mee-eten etc.: Aanmelden

Of via de website: Homepage – B.C. de Oude IJssel (bridge.nl)
De inschrijving sluit per 1 november of wanneer het maximale aantal spelers voor de locatie is bereikt.
Betaling op rekeningnummer NL05 INGB 0002549090 t.n.v. bridgeclub De Oude IJssel.

Meer informatie? Tel. 06-16172151.